Eşek Kulaklı Midas

Eşek Kulaklı Midas

Friglerin en parlak dönemi kral Midas hükümdarlığında yaşanmıştır. Kral Midas ülkesinin sınırlarını genişletmiş, doğuda Asur İmparatorluğu (II. Sargon ile), Urartular ve Geç Hititler; batıda Yunanlar (Dephoi tapınağına sunular göndermesi, Kyme kentinin kralının kızı ile evlenmesi vb.) ile iyi ilişkiler geliştirerek adından söz ettiren bir hükümdara dönüşmüştür. Yunanlar ile Romalılar onun bu güçlü kişiliğinden etkilenmiş ve Midas, onların yazılı ve sözlü geleneğinde kimi zaman dünyanın en zengini olarak kimi zaman da komik durumlarda gösterilerek yaygın bir şekilde bahis konusu olmuştur.

Midas ile ilgili çok yaygın olarak bilinen mitolojik hikayelerden biri de Eşek Kulaklı Midas hikayesidir. Bu hikâyenin de birden çok Antik Çağ yazarı tarafından aktarılması nedeniyle farklı anlatımları bulunmaktadır. Fakat hikâyeye en kapsamlı şekilde yer veren ve en çok atıf yapılan kaynak kişi Yunan ve Roma efsanelerini bir bütünlük içinde vermesiyle ünlü Romalı şair Publius Ovidius Naso (İÖ 43- İS 17) ve onun Metamorphoses (Dönüşümler) adlı eseridir. Ovidius, 11. kitabında (Dönüşümler, 85-190), Midas ile ilgili hem bu hikâyeyi hem de dokunduğu her şeyin altın olduğu hikâyeyi aktarır (2017:257-260). Eşek kulaklı Midas hikayesindeki baş karakterlerden biri kimi zaman Marsyas kimi zaman da Pan olmaktadır.

Ovidius tarafından anlatılan hikâyeye göre çobanların tanrısı, yarı insan yarı keçi, tekelerdeki gibi çift boynuzlu Pan, flütü (kavalı) çok güzel çalmasıyla övünürmüş. “Flüt müziğinin dünyanın en güzel müziği olduğu kanısına kapılan” Pan, “Apollon’a meydan okuyup” gücü yetiyorsa liriyle böylesi bir müzik yapmasını söyler. Buna karşılık veren Apollon ile bir yarışa girer. Bu yarış aynı zamanda dünyanın bilinen ilk müzik yarışmasıdır. Tam da o sıralarda Frig kralı Midas, Tmolos (Bozdağ) Dağı’nın yamaçlarında dolaşırken Apollon’la Pan’ın yarıştığını ve bu yarışmaya hakem olarak dağ tanrısı Tmolos’un seçildiğini görür. Yarışmayı önde götüren Pan’ın karşısında Apollon’un aklına kurnazca bir fikir gelir. Apollon, kendisinin liriyle yaptığı gibi, hasmının da aletini ters taraftan çalmasını ister. Lirin mükemmelliği karşısında, kamıştan yapılan kavalı ters çalmanın mümkün olmadığı anlaşılır ve Pan kaybetmeye başlar. Tmolos, kimin daha iyi çaldığını oradaki yarışma jürisine tek tek sorar. Herkesin Apollon’u seçmesine rağmen bir tek kral Midas, hayran kaldığı Pan’ın kavalının daha üstün olduğunu söyler. Buna çok sinirlenen Apollon “artık bir insanda böyle sarsakça kulaklar olmasın” diye Midas’ın kulaklarını ak tüylerle uzatılan “yavaş yürüyen bir eşeğin ileri geri oynayan kulaklarına” dönüştürür. Midas bu kulaklarını kızıl Frig başlığı ile saklamaya çalışır. Fakat bir tek berberinin yanında bu başlığını çıkarmak zorunda kalır. Onun bu halini gören berber bir hayli şaşırır ama bu durumu kimseye söylememesi konusunda tembihlenir. Ancak bu kadar büyük bir sırrı kendi içinde tutamayan berber, kimsenin olmadığı sazlık bir yerde gizlice çukur açarak “Midas’ın kulakları eşek kulaklarıdır” diye haykırır. Defalarca bunu tekrarlayıp içini döken berber, kazdığı çukuru geri örtüp yavaşça uzaklaşır. Fakat içine haykırdığı o yerin çevresinde birdenbire otlar, kamışlar bitmiş ve bunlar yel estikçe dile gelerek, “Midas’ın kulakları eşek kulaklarıdır” diye bütün Frigya’da yankılanmaya başlamış ve böylece kralın eşek kulaklı olduğunu duymayan kalmamış (Erhat, 2015; Grimal, 2012; Ovidius, Dönüşümler, XI, 150-190).

Bu hikâyenin Marsyas şeklindeki anlatımında ise benzer bir biçimde Marsyas, kavalı ile övünür, Apollon’a meydan okur, Apollon karşısında yarışır ve kaybeder, yine Midas, Marsyas’tan yana olur ve bu nedenle Apollon onun kulaklarını eşek kulaklarına çevirir, Marsyas’a da öfkelenerek onu ağaca bağlar, derisini yüzerek işkenceyle öldürür, Apollon bu yaptığından daha sonra pişman olur, lirini oracıkta atar ve kırar, Marsyas’ı da bir ırmak haline dönüştürerek onu ölümsüz kılar. Bu hikayeyle bağlantılı olarak rivayet olunur ki Aydın’daki Gökbel’de yer alan Çine Çayı, Apollon’un Marsyas’ı dönüştürdüğü ırmaktır (Erhat, 2015).

Eşek kulaklı Midas hikayesinin konuşulan dillere de yansıdığı görülmektedir. Türkçede “yerin kulağı var” deyiminin “gizli konuşulan bir şeyin umulmadık bir yoldan başkalarınca duyulabileceğini anlatan bir söz” (TDK, 2021) şeklinde tanımlanması bu görüşü desteklemektedir.

Apollon karşısında flütü ile yarışan Pan’ın “pan flüt” ve “panikatak” terimlerinin kaynağı olduğu ileri sürülmektedir. “Pan, güzel flüt çalar, kavalından tatlı ve dokunaklı ezgiler çıkarırdı. Hermes’in oğludur. Hermes onu, sıcak tilki postlarına sararak Olympos’a götürür. Bu gülünç varlığı gören tanrıların ‘hepsi’ gülmekten yıkılır ve ona ‘hepsi’ anlamına gelen Pan derler. Pan birden görünür, garip sesler ve gürültüler çıkararak, ıssız yerlerden geçen yolcuları korkutur, onları Pan (panik) korkusuyla doldururdu” (Cömert, 2019: 64-66). Bu bilgiler ışığında İngilizcedeki “panic attack (panikatak)” teriminin tanrı Pan’dan geldiği ve tanım olarak “aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine kapanma” (TDK, 2021) şeklinde geçtiği söylenebilir.

Frigler’e özgü denilebilecek bir müzik enstrümanı olan pan flütün de tanrı Pan ile ilgili olduğu açıktır. Anlatıldığına göre “Pan, Arkadia ırmağı Ladon’un kızı Nympha (peri) Syrinks’in peşine takılır. Pan’ın isteklerini yerine getirmek istemeyen peri, ondan kurtulmak için tanrılara yalvarır ve bir kamış haline dönüşür. Düş kırıklığına uğrayan Pan, biri ötekisinden daha kısa yedi (veya dokuz) tane kamış keser, bunları balmumuyla birleştirip çoban kavalı syrinksi yapar. Bu alet, sonradan, tanrının en belirgin işareti haline gelmiştir” (Cömert, 2019: 66). Pan flüt, TDK (2021) sözlüğünde “Antik Çağ'dan beri kullanılan, yan yana bağlanmış değişik uzunluktaki kamış, metal, kil veya ahşaptan yapılan, ince borulardan oluşan bir tür üflemeli çalgı” şeklinde tanımlanmaktadır.


Kaynakça:

Kavak, M. (2021). Frig Dini ve Mitolojisi. Çakmak, T. F. (Ed.). Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji(ss. 389-408) İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Paylaşın : Facebook Twitter
11 Ocak 2023 Tarihinde Yayınlandı
Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz