Frig Başlığı

Frig Başlığı

Anadolu uygarlıkları arasında renkli ve gizemli bir toplum olarak sayılabilecek Frigler, Demir Çağı (M.Ö. 1200-547) olarak adlandırılan dönemde, özellikle İç Anadolu bölgesinde yüzlerce yıl süren (M.Ö. 9.-7. yy) güçlü bir krallık kurmuş ve paha biçilmez miras öğeleri bırakmışlardır.

Frigler’in en önemli karakteristik özelliklerinden biri Frig Şapkası/Külahı/Bonesi/Başlığı’dır. “Genellikle Frig Başlığı (tepesi öne doğru düşmüş olan yumuşak koni biçimli) olarak adlandırılan bu başlık, antik dönemde giderek Orta Asya ya da Yakın Doğu’dan gelen herhangi bir grubun betimleyici özelliği haline geldi.” Troyalılar, Persler, İskitler ve Amazonlar gibi çeşitli halklarla birlikte Mitra ve Anadolulu ana tanrıça Kybele’nin eşi Attis gibi tanrılar da Frig Başlığı ile tasvir edilmekteydi.


Frig Başlığı ile karıştırılan ve “Antik Roma’da sıklıkla kullanılan başka bir başlık da pileus idi. Pileus da koni biçimli olup, aynı zamanda hem özgür kölelerin hem de genel anlamda özgürlüğün sembolüydü. Örneğin, Jül Sezar’ın suikastçıları, Roma’nın diktatörlükten kurtulmasının temsili olarak, bastıkları madeni paraların üzerine kılıçlarının arasında pileus başlığı (pileus cap) resmettiler.” Frig Başlığı/Bonesi “zamanla daha geniş bir anlam kazanarak Doğu kökenli insanların hepsiyle özdeşleştirildi. Ardından da özgürleşen Romalı kölelerin taktıkları bir başlıkla (Latince pileus; Yunanca pilos) karıştırılarak özgürlük anlamı da kazandı. Bu başlık, ABD Senato Mühürü’nde ve Fransa ve Amerika’nın kişileştirmelerinde” sıkça görülmektedir.

Paylaşın : Facebook Twitter
18 Eylül 2022 Tarihinde Yayınlandı
Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz