Gordion Düğümü

Gordion Düğümü

Gordion Düğümü efsanesi, Friglerin başkenti Gordion’un kuruluşunu, kral Midas’ın hükümdarlığının başlangıcını ve atılan düğümün MÖ 333’te şehre gelen Büyük İskender tarafından çözülmesini anlatan popüler bir hikâyedir. Bu hikâyenin ortaya çıkışı Büyük İskender dönemine yani onun tarihçilerinin ilk kez kayıtlara geçirmesinden ve daha sonra Yunan ve Romalı kaynaklardan olan Flavius Arrianus (MS 1.-2. yy) (İskender'in Seferleri. 2.3.1–8), Curtius (3.1.11–18), Plutarkhos (İskender. 18.1–2) ve Marcus Junianus Justinus (MS 3. yy) (Epit. 11.7.3–16) tarafından günümüze ulaşmıştır (Burke, 2001; Roller, 1984). Dolayısıyla bu efsanenin birçok farklı anlatımı bulunmaktadır. Burada yaygın bilinen anlatımı aktarılacaktır.

Efsaneye göre, Frigyalı yoksul bir çiftçi olan Gordios, bir gün tarlasını sürerken bir kartal gelir ve gün batımına kadar pulluk boyunduruğunun üzerinde öylece durur. Bu durum karşısında şaşıran Gordios, kâhine danışmak üzere yola çıktığında kehanet yetenekleri bulunan genç ve güzel bir kadın ile karşılaşır. Kadın ona gördüğü şeyin kral olacağına işaret ettiğini söyler. Kadınla daha sonra evlenir. Sonra bir gün Gordios arabasıyla Friglerin karışıklık içinde olduğu kente girer. Friglerin daha önce “bu karışıklıktan nasıl kurtuluruz” diye kâhine danıştıkları ve kehanete göre “şehre gelecek olan bir araba Frigler’in iç savaşına son verecek bir kralı da beraberinde getirecek” denildiği için Frigler Gordios’u kralları ilan eder. Gordios da bir şükran borcu olarak arabasını, kızılcık ağacından yapılan, hiç kimsenin çözemeyeceği kadar karmaşık bir düğüm ile Gordion akropolündeki tapınağa bağlar. Böylece Friglerin ilk kralı seçilen Gordios, şehrin de kurucusu olur ve isminden dolayı şehir Gordion adını alır. Gordios’un düğüm attığı bu boyunduruğu yıllar geçse de kimse çözemez ve halk arasında artık bir efsaneye dönüşür. Gordion’da yaşayanlar arasında yaygın bir geleneğe dönüşen “düğümü kim çözerse Asya’nın hâkimi olacağı” kehaneti dile getirilir. Bu kehanetten MÖ 333’te Gordion’a geldiğinde haberdar olan Büyük İskender (MÖ 356–323), bu kördüğüme dönüşen düğümü çözmeye çalışır fakat düğüm öylesine karmaşık bir hal almıştır ki işin içinden çıkamaz. Yoğun kalabalığın gözleri önünde düğümü çözemeyeceğini anlayınca itibarının sarsılmaması amacıyla bir kılıç darbesiyle keserek, çözdüğünü ilan eder. Bu düğümü çözdükten sonra gerçekten de kehanette söylendiği gibi Asya’nın hâkimi olur. İskender, neredeyse Hindistan’a kadar uzanacak topraklar üzerinde bir imparatorluk kurar. Fakat denilir ki düğümü kısa yoldan kılıcıyla kesip attığı için ömrü de kısa sürmüş ve 33 yaşındayken Babil’de hayatını kaybetmiştir (Roller, 1984; Sevin, 2003).

Friglerin başkenti Gordion’dan geçen ve ünlü Frig kralı Midas’ın babası olan Gordios’u konu alan bu hikâyede Büyük İskender’in bu düğümden/kehanetten nasıl haberdar olduğu tartışmalıdır. Fakat yaygın olarak antik dönem yazarları, Gordion’un Sardes’ten İç Anadolu’ya uzanan ve Pers başkentine kadar uzanan Kral Yolu’nun tam merkezindeki stratejik konumundan dolayı İskender’in buraya geldiğini aktarır. Gordion’a geldiğinde, tapınağa düğümle bağlı arabanın ve kehanetinin bilgisine sahip olur ve onu kalabalığın önünde kendini ispatlamak amacıyla çözmeye çalışır.

Gordion Düğümü hikayesinin günümüze yansıması Türkçe ve İngilizce dilleri üzerinde görülebilmektedir. TDK sözlüğünde geçen “düğümü (veya düğümünü) çözmek” deyiminin Anadolu’nun kadim halklarından Frigler’e ilişkin olan Gordion Düğümü’nden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Deyimin anlamında görülen “anlaşılmaz bir şeyi anlaşılır duruma getirmek” (TDK, 2021) şeklindeki tanım da bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca bu hikâyenin yüzyıllar boyunca aktarılarak günümüze gelmesi ile gelenekselleşerek İngilizce diline de giren “cutting the Gordian knot (Gordion Düğümü’nü kesmek/çözmek)” deyimi de çetrefilli bir sorunu hızla kökünden halleden kişiler için kullanılır (Encyclopedia Britannica, 2021).Kaynakça:

Kavak, M. (2021). Frig Dini ve Mitolojisi. Çakmak, T. F. (Ed.). Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji(s. 389-408) İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

 

Paylaşın : Facebook Twitter
11 Ocak 2023 Tarihinde Yayınlandı
Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz